Στη Velvet Arrow αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε το κατάλληλο δίκτυο για τα προϊόντα των συνεργατών μας.

Συμμετέχουμε ενεργά στη διαρκή προσπάθεια των εταιρειών να δημιουργήσουν καλύτερη εικόνα προς τις αγορές τους, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν κατά την είσοδό τους σε νέους πελάτες και αγορές.

Οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε την παραγγελιοληψία και τις εισπράξεις των συνεργατών μας από τα δίκτυα πωλήσεων ευθύνης μας, σύμφωνα με την καθορισμένη εμπορική και οικονομική πολιτική.

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, την εμπειρία μας στις τεχνικές προώθησης προϊόντων, σχεδιάζοντας τα καλύτερα δυνατά προωθητικά πλάνα ενεργειών.

Χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθόδους, βελτιώνοντας την θέση των προϊόντων σας στην αγορά.